Spesdent har i en periode bare kunnet behandle pasienter med akutte behov som følge coronapandemien.

Vi er svært glade for at Helsedirektoratet nå har åpnet for en gradvis opptrapping tannhelsetjenesten.

Spesdent har alltid hatt fokus på et godt hygieneregime.

Vi følger Helsedirektoratets nye retningslinjer og er trygge på at all behandling hos oss er trygg og forsvarlig.

Ta gjerne kontakt  dersom det er spørsmål knyttet til planlagt behandling.