https://vimeo.com/minimercials/review/304728741/e78f50259e

Våre pasienter henvises til oss fra tannleger og leger for å få vurdert og eventuellt behandlet et spesielt problem som omfatter tenner, munn eller kjeve.

Vi er en gruppe tannlegespesialister som jobber tett sammen for å effektivt kunne løse de problemstillingene som henvisende tannlege/lege ønsker vår hjelp til.

Når du er henvist til oss vil vi utrede ditt problem. Deretter vil vi diskutere de løsningene som kan være aktuelle for deg. Ingen behandling vil iverksettes før du har akseptert behandlingsforslaget. Du vil motta et spesifisert kostnadsoverslag på behandlingen og vi vil anslå tiden som vil medgå til behandlingen. Vi vil holde din faste tannlege orientert om den behandling du mottar.

Velkommen til oss!