Endring eller avbestilling av timer må skje 2 arbeidsdager før timeavtalen for å unngå å bli belastet med et gebyr. Vi vil i de fleste tilfeller kunne benytte tiden til behandling av andre pasienter, men du vil bli belastet dersom dette ikke er mulig. Ikke-møtt gebyret er for tiden kr. 890,-

Dersom du har time til implantatoperasjon (hos tannlegene Stuge, Tingberg eller Andersen) ønsker vi beskjed 10 arbeidsdager før timeavtalen.