Utført behandling betales den dagen man er her dersom ikke annet er avtalt. Vi har betalingsterminal og  tar de fleste kredittkort. I utgangspunktet sender vi ikke ut faktura – unntaket er pasienter som får utført implantatbehandling.

Pasienter som får utført behandling som utløser refusjon vil få dette trukket i fra før de betaler. Dette kommer tydelig frem på kvitteringen.

Dersom man skal få refusjon ved implantatbasert behandling er det viktig at man har nødvendig dokumentasjon fra sin tannlege (røntgen eller lignende)

For mer informasjon om HELFO refusjon og egensndelskort tak 2 se Helfo