Hvis du skal gjennomgå kirurgisk behandling kan du ha nytte av følgende:
Det kan være lurt å spise før kirurgisk behandling. Du bør vanligvis vente med spising, drikking og skylling i 3 timer etter avsluttet behandling.

Et kirurgisk inngrep blir utført med lokal anestesi (bedøvelse) slik at det ikke er smerter underveis. Du vil normalt få smertestillende medikament før inngrepet for å hindre smerter når anestesien går ut, og vi sender med tabletter som dekker resten av operasjonsdagen.

Se nærmere informasjon om andre former for beroligende behandling her.

Enkelte sykdommer og bruk av enkelte medisiner kan påvirke behandlingen. Pasienten fyller ut et helseskjema før behandlingen slik at vi kan orientere oss om helsetilstanden. I noen tilfeller er det nødvendig å ta spesielle forholdsregler før et kirurgisk inngrep. Det kan være lurt å ta med en liste over medisiner du bruker. Både medikamentnavn og dose.

Pasienter med transplanterte organer, kunstige hjerteklaffer, klaffefeil  med mer
Disse pasientene skal oftest ha antibiotika 1 time før et kirurgisk inngrep. De fleste er klar over dette selv, men hvis du er i tvil kan du kontakte fastlegen din.

Hvis ikke fastlegen ordner med atibiotika kan du møte opp 1 time før inngrepet slik at vi kan gi deg tablettene.

Blodfortynnende medisiner:

Marevan
Bruk av Marevan må noen ganger justeres før et kirurgisk inngrep. Det vil være behov for nylig å ha målt INR hos legen. Ta kontakt med oss dersom du bruker Marevan.

 

Albyl-e og Plavix:
Det er normalt ikke nødvendig å justere dosen av Albyl-E, Plavix og andre blodfortynnende medisiner med lignende effekt, før et vanlig kirurgisk inngrep i munnhulen.

 

Fysisk aktivitet etter inngrep

Avhengig av inngrepets omfang vil vi anbefale å unngå fysiske anstrengelse i 1-3 dager etterpå.

Gravide

Gi beskjed til tannlegen dersom du er, eller kan være, gravid. Normalt vil vi ikke operere pasienter som er i 1. eller 3. trimester av svangerskapet.