Protetikk – tannerstatninger

Når du er henvist til oss for protetisk behandling vil vi ved den første konsultasjonen foreta en nøye undersøkelse av tenner og kjeveforhold, ta nødvendige røntgenbilder og foto, – og i mange tilfelle ta avtrykk av tennene for fremstilling av studiemodeller. Dette vil være grunnlaget for den individuelle behandlingsplanen vi vil legge for deg.

Ved andre konsultasjonstime vil vi diskutere med deg hvilke behandlingsmuligheter som foreligger i ditt tilfelle. Du vil få et kostnadsoverslag over den behandlingen vi er blitt enige om. I dette kostnadsoverslaget vil det tas hensyn til en eventuell stønad fra HELFO / NAV. Ingen behandling vil bli igangsatt uten at du har akseptert behandlingsforslaget.

 

Før protetisk behandling

Ved større protetiske behandlinger vil vi ved den første konsultasjonen foreta en nøye undersøkelse av tenner og kjeveforhold, ta nødvendige røntgenbilder og fotos, – og i mange tilfelle ta avtrykk av tennene for fremstilling av studiemodeller. Vi vil også søke å avklare de ønsker og forventninger pasienten har til den aktuelle behandling.

Ved andre konsultasjonstime vil vi diskutere med deg hvilke behandlingsmuligheter som foreligger i ditt tilfelle og gjennomgå fremdriften i denne. Du vil da få et kostnadsoverslag for den behandling vi kommer frem til.

 

Etter protetisk behandling

Etter at din behandling hos SpesDent er fullført vil vi sende et brev til din tannlege der vi beskriver hvilken behandling som er utført.

Din egen tannlege vil følge opp de arbeidene som er fremstillt på bakgrunn av en plan som er lagt for oppfølgingen.

Etter at du har fått utført protetisk behandling med eller uten implantater, må du følge opp de instruksjoner du har fått i nøye daglig rengjøring av tenner og protetiske erstatninger. Dette er en forutsetning for at behandlingen skal gi et godt resultat over lang tid. Det er fornuftig å gjøre en avtale om regelmessig innkalling til kontroll hos tannlege eller tannpleier. Husk at du har et egenansvar for å få kontrollert dine tenner regelmessig.