Henvendelser med ønske om timebestilling kan gjøres pr telefon eller på e-mail. Vi kan ikke alltid uttale oss om behandling eller kostnader før vi har vurdert pasienten. Det er derfor av og til nødvendig med en konsultasjonstime.

Ved første time

Nye pasienter må fylle ut helseskjema ved første konsultasjon/time.