SpesDent er en rendyrket spesialistklinikk

SpesDent består av spesialister i oral kirurgi Petter O. Lind, Ulf Stuge, Marianne Tingberg og Eivind Andersen, spesialister i protetikk Knut Øverberg og Henrik Skjerven, og spesialister i endodonti Andre Roushan og Gilberto Debelian samt spesialist i periodonti Ingeborg Kolseth. Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Stein Johannessen og spesialist i anestesiologi Bjørn Søeberg er tilknyttet klinikken.

SpesDents strategi er å være en spesialistklinikk – uten tilknyttet allmennpraksis. Vi fokuserer på å yte god og rask spesialistservice for pasienter og henvisende tannleger.

 

Vi har implementert elektroniske henvisninger/epikriser. Alle våre henvisende tannleger inviteres til å benytte denne løsningen.