Henvisninger

Henvisninger kan sendes via e-mail (anonymisert) eller per post. Om ønskelig kan man avtale tid per telefon og deretter sende henvisningen.

Vi har implementert løsning med elektroniske henvisninger og epikriser.  Vi inviterer våre henvisende tannleger til å ta dette i bruk.

Vi kontakter pasientene per telefon og/eller brev for timebestilling og det er derfor viktig at personalia i henvisningen er oppdatert. Vi foretrekker å få tilsendt røntgenbilder digitalt, enten via mail eller CD/USB-stick. Dersom du ikke er under Norsk Helsenett må henvisninger og røntgenbilder sendes på en slik måte at pasienten ikke kan identifiseres. Ring oss på forhånd slik at vi kan opprette en journal og du kan bruke vårt interne pasientnummer som identifikasjon.

Henvisningen bør inneholde oppdatert informasjon om sykdommer og medisinbruk. Dokumentasjon som er relevant i forbindelse med en eventuell HELFO-refusjon bør vedlegges.

Vi mottar gjerne også studiemodeller og kliniske bilder som ytterligere dokumentasjonsgrunnlag.