TEMAKVELDER HØSTEN 2018:

 

ENDODONTI OG PROTETIKK – livepresentasjon av kliniske prosedyrer fra endodontisk behandling til protetisk rehabilitering

Kursholdere: Gilberto Debelian og Henrik Skjerven

 

Temakveldene høsten 2018 vil omhandle kliniske vurderinger og fremgangsmåte for endodontisk behandling og påfølgende protetisk rehabilitering av en tann.

Temakvelden vil omfatte en livepresentasjon av pasientbehandlingen overført via storskjerm.

Dersom noen av dere skulle ha pasienter som egner seg og er villig til å stille opp for en livedemonstrasjon, vil vi være takknemlige for å få disse henvist. Vi ønsker tann 26 eller 36 som trenger endobehandling og krone eller onlay. Ta kontakt med oss for flere opplysninger. Pasientene som blir behandlet under temakveldene vil få all behandling uten kostnader. Henvisende tannlege vil garantert få plass på den aktuelle temakvelden.

 

Tid: Tirsdager 11.september – 9. oktober – 13. november – 4. desember 2018, kl 16.30- ca kl 19.00. Enkel bevertning.

Påmelding sendes til: kurs@spesdent.no

Interesserte kan forvente å få svar angående plass innen 5-7 arbeidsdager. Får du bekreftet plass, men blir forhindret fra å komme, er det veldig fint om vi får beskjed. Da kan en på ventelisten få overta din plass.

 

OBS! Gjennomføring av temakveldene forutsetter at det er mulig å skaffe til veie egnede pasienter for demonstrasjonen. Hvis det ikke skulle kunne bli ordnet, må kurset nødvendigvis utsettes eller innstilles.