SpesDent Høstmøte 2017 – NYTT LOKALE !

Påmeldingen til årets høstmøte er rekordstor.
For å få plass til alle deltagere har vi flyttet arrangementet til Felix konferansesenter.
Vi håper at dette ikke skaper problemer. Dersom flyttingen medfører at du ikke kan delta setter vi pris på tilbakemelding da vi har en lang venteliste.

—————————————————————————————————————-

Årets hovedtema er behandling av tannskader

Alle tannlegene i SpesDent vil bidra med aktuelle foredrag.
Vi vil diskutere diagnostikk og behandlingsalternativer illustrert gjennom kasuspresentasjoner samt ulike problemstillinger knyttet til akuttbehandling, rehabilitering og senskader.

Årets moderator vil være Gilberto Debelian

Som vanlig vil det bli en enkel servering i forbindelse med møtet og mulighet til forfriskninger og mingling etter at kursprogrammet er avsluttet.

Vel møtt !

I tråd med foregående år gjør våre sponsorer det mulig med et kostnadsfritt møte.
Vi håper på stor deltagelse og oppfordrer alle til å melde seg på tidlig.

 

Fredag 17 november kl 12.00 – 17.30
Felix konferansesenter
Bryggetorget 3, 0125 Oslo

 

Påmelding til post@spesdent.no