SpesDent er en rendyrket spesialistklinikk og har avansert teknisk utstyr for å kunne tilby et bredt spekter av spesialisttannlegetjenester.

Alle tannlegespesialistene i SpesDent har mulighet til å bruke mikroskop i behandlingen.