For å kunne tilby våre pasienter ytterligere spesialistkompetanse har SpesDent tilknyttet radiolog (røntgenspesialist) og anestesiolog (narkoselege)

Henviste pasienter vil i mange tilfeller ha problemstillinger som krysser mellom flere odontologiske spesialiteter. For å kunne tilby en helhetlig behandlingsplan har SpesDent tilknyttet eksterne spesialister.