SpesDent er et odontologisk kompetansesenter med offentlig godkjente spesialister

Vi har et nært samarbeid med våre kolleger, og vi mener dette gir pasientene bedre og mer helhetlig behandling. Tett kontakt med henvisende tannleger er faglig inspirerende og bidrar til utvikling for alle parter.

Vi inviterer alle våre kolleger til å delta på våre temakvelder/kurs. Dersom du vil delta på temakveldene kan du sende en mail her.

Det tverrfaglige spesialistteamet er vår styrke. Vi tilbyr utredning, behandlingsplanlegging og behandling, alt i nært samarbeid med pasient og egen tannlege.  SpesDent har spesialistkompetanse innen oral kirurgi, oral protetikk, endodonti og kjeve- og ansiktsradiologi, samt har tilknyttet anestesilege.