En spesialist i endodonti er en tannlege som har offentlig godkjent spesialistutdanning i rotbehandling