Implantatbehandling

Tannimplantater erstatter tapte eller manglende tenner. Implantatene settes inn i kjevebenet og kan brukes som festepunkter for ulike tannerstatninger (kroner, broer og proteser). I spesielle tilfeller benytter vi datastyrt implantatkirurgi for å oppnå optimale behandlingsresultater. Man har i dag over 40 års erfaring med tannimplantater, og forskning viser at implantatbehandling oftest gir et forutsigbart og langvarig resultat. Etter avsluttet behandling vil den implantatforankrede tannerstatningen se ut som en vanlig tann.  God munnhygiene og regelmessig oppfølging hos egen tannlege/tannpleier er nødvendig for langvarig suksess.

Vellykket implantatbehandling forutsetter et godt teamarbeid. SpesDents team for implantatbehandling består av kirurgene Stuge, Tingberg og Andersen, samt protetikerene Skjerven og Øverberg.

 

 

 

Implantatbehandling med offentlig stønad

Implantatbehandling er en behandling som du helt eller delvis må betale selv. Avhengig av årsakene til, og omstendighetene rundt tanntapet, vil noen ha rett til økonomisk stønad i henhold til Folketrygdloven (Link: https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/hvem-betaler-tannlegeregningen-din). Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er berettiget stønad, er det en forutsetning at arbeidet utføres av tannleger med offentlig godkjenning for denne behandlingsformen. SpesDent har godkjente spesialister innenfor alle de aktuelle feltene, slik at du kan få utført all behandling på ett sted.