En spesialist i oral protetikk og bittfunksjon (protetiker) er en tannlege som har en offentlig godkjent spesialitet i estetisk og rekonstruktiv tannbehandling.

Behandlingsplanlegging og rehabilitering av tenner/tyggefunksjon ved hjelp av implantater, proteser, kroner, broer og porselenslaminater hører inn under spesialiteten oral protetikk. Videre omfatter også spesialiteten behandling av kjeveleddslidelser. Vi fremstiller også ulike typer snorkeskinner (søvnapnéskinner).

Mange personer opplever å miste tenner. I noen tilfeller medfører dette kompliserte behandlingsbehov der høy faglig kompetanse og klinisk erfaring er nødvendig for å oppnå et optimalt resultat. Behandlinger av denne typen krever at tannlegen har omfattende trening i kompliserte prosedyrer for å gi pasienten forutsigbare og langvarige løsninger.

Protetikerne i SpesDent benytter moderne teknologi i sin behandling og behandlingsplanlegging. Intraoral scanningsteknologi, CBCT-undersøkelser og dataguidet implantatkirurgi benyttes for å gi størst mulig forutsigbarhet og tilrettelegge for et optimalt behandlingsresultat.

SpesDents protetikere

Tannlegene Henrik Skjerven og Knut Øverberg er godkjente spesialister i oral protetikk og bittfunksjon.