Tannbehandling i sedasjon

I samarbeid med spesialist i anestesiologi (narkoselege) tilbyr vi pasienter behandling i intravenøs sedasjon (“lettnarkose”). Anestesilegen vil gi deg medikamenter intravenøst slik at du får en lett narkose der du puster selv og kvikner raskt til igjen etter behandlingen er over.

For enkelte pasienter kan beroligende medikamenter (tabletter) før behandling være et alternativ til intravenøs sedasjon. Dersom du ønsker slik behandling vil vi gjerne at du tar dette opp med oss i forbindelse med behandlingsplanleggingen/før timeavtale.