Stein Johannessen

Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi

Stein Johannessen – SpesDent

For å kunne tilby våre pasienter ytterligere spesialistkompetanse har SpesDent tilknyttet radiolog (røntgenspesialist). Henviste pasienter vil i mange tilfeller ha problemstillinger som krysser mellom flere odontologiske spesialiteter. For å kunne tilby en helhetlig behandlingsplan har SpesDent tilknyttet eksterne spesialister.