Behandling med offentlig stønad

Implantatbehandling er en behandling du helt eller delvis må betale selv.

Avhengig av hvordan du mistet tannen kan du ha rett til økonomisk stønad i henhold til Folketrygdloven.

Dette vil du få informasjon om hos oss. Hvis du er har rett på stønad er det en forutsetning at arbeidet utføres av tannleger med offentlig autorisasjon. 
SpesDent har offentlig godkjenning og kan utføre arbeidet så du får utgiftene dekket.

Vi har også godkjente spesialister innenfor alle de aktuelle feltene, så du kan få utført all behandling på ett sted.